DISC - uspeh u komunikaciji

DISC je neophodna kompetenca.
 
Sadržaj treninga:
  • Tip ličnosti 
  • Proces usvajanja - sedam koraka kojim se klijenti kreću u procesu usvajanja
  • Segmentiranje - saradnici izlaze sa jasnom slikom kako segmentirati klijente
 
Workshop: 
  • Analiziraj tri svoja klijenta, šta DA a šta NE kod pojedinih tipova lekara?
  • Kako se najbolje pripremiti za posetu?
 
Role play situacije sa terena.
 
 
 
DISC - adjustment is necessary competence.
 
Training content:
  • Personality type
  • The adoption process - seven steps by which clients move in the process of adoption
  • Segmentation - med reps are going out with clear picture how to segment customers 
 
Workshop:
  • Analyze three clients, what we should and what shouldn`t do in certain types of doctors? 
  • How to be prepared for the visit?
 
Role play situations from the field.

O BCT-u

Nastali kao porodična kompanija sa ciljem prenošenja stečenog znanja i iskustva u PHARMA i FMCG industriji. Misija - interpersonalna, unutar organizacijska, subordinisana koordinacija i harmonizacija radnih procesa. Mi smo tu da bi Vaš uspeh bio plod dobre pripreme.

Posete

396409
Danas
Juče
Ove nedelje
Ovog meseca
Ukupno poseta
40
729
1511
12309
396409

BCT kontakt

Aleksandar Dolaš, CEO-owner
tel/viber: +381.65.375.61.86
 
Tereza Dolaš, Sales Trainer
tel/viber: +381.65.375.61.86
Facebook
Google Plus
LinkedIn
Twitter
Youtube