Prodaja u 7 koraka

Prodajne veštine.
 
Pregled osnovnih 7 delova prodajnog razgovora, od pripreme prodajnog razgovora, do closing-a.
U radu na terenu, sa stručnim saradnicima, došla sam do veoma značajnih informacija koje se tiču uspeha na terenu. A ključ leži u dobroj pripremi. Ako nema pripreme prodajnog razgovora, ni closing ne postoji. Još uvek se stručni saradnici ne pripremaju za posete na adekvatan način. A to dovodi do gubitka vremena = gubitak novca.
Težište, dakle, stavljamo na pripremi prodajnog razgovora, zatim svim daljim koracima prodajnog razgovora, ka closing-u i follow-up.
Sadržaj treninga
 • Kako pristupiti klijentu-korišćenje DISC modela dovodi nas do pravilnog targetiranja
 • Pitanja-pravilno postavljeno pitanje je korak do uspeha
 • Slušanje-veština koju je dobro razviti
 • Prvi utisak-samo je jedna šansa
 • Prodajni razgovor-volan je u Vašim rukama
 • Zatvaranje posete
 • Follow up posete-ASAP
Workshop-priprema za tri lekara/farmaceuta sa terena, i dalji koraci vezani za ta tri klijenta, u okviru role play situacija sa terena.
Na šta se treba fokusirati kod novog leka?
Kako se ponašati u situacijama vrlo poznatih lekova?
Short call – prezentacija u 5 min?

 

 
 
Selling skills.
 
Review of 7 basic steps of every sales call, from the preparation, to a closing. 
 
Training content:
 • How to access the client 
 • Questions-proper question is a step to success 
 • Listening 
 • Closure 
 • Follow up 
 
Workshop: preparation for three doctors / pharmacists from the field, and further steps related to these three clients, within the role play situation on the field.

O BCT-u

Nastali kao porodična kompanija sa ciljem prenošenja stečenog znanja i iskustva u PHARMA i FMCG industriji. Misija - interpersonalna, unutar organizacijska, subordinisana koordinacija i harmonizacija radnih procesa. Mi smo tu da bi Vaš uspeh bio plod dobre pripreme.

Posete

396412
Danas
Juče
Ove nedelje
Ovog meseca
Ukupno poseta
43
729
1514
12312
396412

BCT kontakt

Aleksandar Dolaš, CEO-owner
tel/viber: +381.65.375.61.86
 
Tereza Dolaš, Sales Trainer
tel/viber: +381.65.375.61.86
Facebook
Google Plus
LinkedIn
Twitter
Youtube